REFERENSER

CASE - BUSTER

Vi överflyttade ansvaret att ytbehandla Buster-båtar till Lainisalo Oy.

Buster fokuserar sig på varumärkets produktutveckling och aluminium bearbetning. Busters ytbehandlingsanläggning överförde sitt ansvarsområde för ytbehandlingar till Lainisalo år 2009 tillsammans med cirka 30 anställda. Sedan dess har Lainisalo ytbehandlat alla Buster-båtar och infört nya ytbehandlingsmetoder. I nu läget ytbehandlas ca 2000 båtar per år.
''I och med att vi outsourcade båtarnas ytbehandling erhöll vi en partner, vars höga grad av yrkeskunnighet och innovativa vision hjälper oss att utveckla det mest kända varumärket i Norden till mera konkurrenskraftigt och önskvärt.'' Juha Lehtola, VD / Inhan Tehtaat Oy

CASE - PEKKA JYLHÄ

Ett konstverk är alltid som en enskild individ, och bra konst framkallar känslor och nya idéer. Detta medför att konstverket har även i sin tekniska förverkligande en strävan efter perfektion.

Lainisalo har redan i flera år varit ytbehandlare för konstnären Pekka Jylhäs konstverk. Vi har genomför ytbehandlingar både på plats och ställe och på linjerna, såväl på enskilda verk såsom på större helheter. Lainisalo är utvald till Jylhäs föredragna partner, eftersom Lainisalo är exceptionellt fokuserad på hur man uppnår det mest framgångsrika och visuellt önskade slutresultaten för varje enskilt verk.
''I denna strävan har Lainisalo Oy varit till en stor hjälp i många år ... och kommer även i fortsättningen att vara det.'' Pekka Jylhä, skulptör

CASE - PATRIA

År 2006 valde vi Lainisalo Oy:s Tavastehus enhet till vår ytbehandlingspartner. Lainisalo har varit ansvarig över målningen av våra produkter och över överföringen av målningsteknologin till destinationsländerna.

Redan år 2006 outsourcade Patria sitt egna måleri i Tavastehus till Lainisalo. Lainisalo köpte hela målerit, vilket även inkluderade personalen. I och med förvärvet utvecklades Patrias måleri i Tavastehus till en enhet, som kunde betjäna området mer omfattande. Samtidigt var det möjligt att sänka kostnadsnivån och öka kunskapsnivån.
''Vi har varit nöjda med samarbetet. Partnerskapet har möjliggjort det för Patria att fokusera på utvecklingen av fordonsteknik och monteringen av fordonssystem.'' Patria

VILL NI VETA MERA?

Vi berättar gärna för er hur vi har löst problem angående material, förfaranden och processer. Vi klarlägger hur våra lösningar kan tillämpas på ert företags verksamhet.